0

Tôi phải đặt cọc bao nhiêu để được mua hàng?

2017-12-13 10:13:52

Khi đặt cọc, quý khách vui lòng chuyển 100% số tiền sản phẩm trên web Mỹ, quý khách cũng có thể chuyển 50% hoặc 75% số tiền web khi đó công mua tăng lên từ 1,5% đến 3%. Với những khách hàng thân thiết, chúng tôi sẽ hỗ trợ đặt hàng trước, trong vòng 2 ngày (kể cả ngày nghỉ) quý khách vui lòng thanh toán đủ từ ngày quý khách đồng ý đặt hàng mà quý khách không thanh toán theo đúng số tiền cần cọc chúng tôi sẽ phải tính tỉ giá cao hơn tỉ giá hiện tại và phí xử lý giao dịch tăng lên 3% so với báo giá ban đầu mà không cần thông báo. Khi hàng về tới VN, quý khách vui lòng thanh toán hết số tiền còn lại của đơn hàng hiện tại để chúng tôi gửi, trả hàng, nếu quý khách chưa thanh toán đầy đủ, chúng tôi sẽ từ chối gửi, trả hàng.

Bạn cần báo giá từ website khác ?