0

Đặt hàng xong nhưng tôi lại nhận được email/tin nhắn hủy/hết hàng là thế nào?

2017-12-13 10:10:41

Unishipping là chỉ là website trung gian giữa người bán và người mua, hàng hóa phụ thuộc vào seller/website bên bán. Trường hợp hủy đơn hàng có thể do sản phẩm bạn vừa mua được nhiều người đặt hàng trong cùng thời điểm, shop chưa chuẩn bị đủ lượng hàng, hoặc hết sale/ hết size/ hết màu/ không đủ số lượng... thì sale tư vấn của Unishipping sẽ đưa ra thông báo (h) nguyên do cho quý khách. 

Bạn cần báo giá từ website khác ?